Voor klachten/opmerkingen kunt u terecht bij info@onderstelshop.be, wij zullen u zo snel mogelijk een antwoord geven.

De bovengenoemde garantie geldt naast de wettelijke rechten.
Geplaatste foto's dienen ter voorbeeld en kunnen in de praktijk afwijken. 

Terugname bij Onderstelshop.be kan binnen 14 dagen. 

U kunt alle artikelen die u bij ons gekocht heeft, tegen bepaalde voorwaarden teruggeven. Bij Onderstelshop.be heb je een termijn van 14 dagen, vanaf de 15de dag is het niet meer mogelijk om de aangekochte goederen terug te leveren en een vergoeding te verkrijgen.

Wanneer je niet tevreden bent over het artikel, dan kun je het binnen de termijn van 14 dagen contact met ons opnemen en dan helpen wij u zo snel mogelijk.
 

Voor het retourneren van aangekochte goederen hanteren wij de volgende regels: 

Maak een melding van uw retourzending per e-mail naar info@onderstelshop.be

- Zorg dat de teruggave binnen de zichttermijn van 14 dagen wordt teruggestuurd.
- Verstuur uw aangekocht artikel in een omdoos of extra verpakking zodat het artikel niet beschadigt of breekt.
- Goederen mogen niet gemonteerd of gebruikt zijn, als dit wel zo is kan men geen beroep doen op een retour.


Voor een snelle en goede verwerking van het teruggestuurde artikel is het volgende van belang: 

- Stuur je meer dan 1 pakket terug en heb je maar 1 retourbon, voeg dan bij de andere pakketten een brief met daarop je naam, adres en factuurnummer.

Let op! Wanneer een bestelling ongefrankeerd retour wordt gezonden zullen wij de verzendkosten in mindering brengen van het eventueel te restitueren bedrag.

 

Voor een snelle afhandeling van uw retour verzoeken wij u voor volgende punten zorg te dragen:

 

Garantie voorwaarden 

Onderstel shop staat garant voor een goede werking van de door haar geleverde producten gedurende de fabrieksgarantie termijn. Bij alle producten worden de wettelijke fabrieksgarantie termijn gehanteerd. Indien zich tijdens de fabrieksgarantie termijn een defect aan het product mocht voordoen (als gevolg van fabricage- of materiaalfouten), zal deze kosteloos worden omgeruild. 


De garantie is niet geldig indien het defect is veroorzaakt door een schok of val, misbruik, zand, stof, vuil, vocht of corrosie, lekkende batterijen, verkeerde behandeling, reparaties door onbevoegden of defecten veroorzaakt door het niet opvolgen van de onderhoud- en veiligheidsvoorschriften zoals vermeld in de gebruikershandleiding.

De bij de producten geleverde verbruiksmaterialen, zoals batterijen of lampjes, vallen niet onder deze garantie.

flexibele onderdelen vallen niet onder garantie

Foto`s 
Geplaatste  foto's  dienen ter  voorbeeld en kunnen  in de praktijk  afwijken. 

 

Verwerking van uw klacht:
 

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u hierover per mail een bericht naar het bij ons bekende e-mail adres.

U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht per mail een bericht over het verloop van uw ingediende klacht.


 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan  :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Foto